Feil brukernavn eller passord.
 

Timeregistrering

Timeregistrering i Intron er en separat modul. Fakturaer kan opprettes automatisk basert på førte timer.
 
Timeregistrering kan settes opp slik at de som regsitrerer timer kun har tilgang til Timeregistrering og ikke faktureringen.
 
Modulen finnes i mobiloptimalisert versjon slik at man enkelt kan føre timer selv om man ikke er på kontoret.